Czym jest RODO?

Kogo dotyczy RODO – ochrona danych osobowych?
Kwiecień 23, 2018
RODO – rozporządzenie
Kwiecień 30, 2018

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło w życie w maju 2016 roku i będzie dotyczyło wszystkich organizacji przetwarzających dane na terenie Uni Europejskiej. Parlament Europejski i Rada (UE) przeznaczyli dwa lata na przystosowanie się do nowego prawa. Od 25 maja 2018 roku Rozporządzenie będzie egzekwowane w trybie administracyjnym (przyspieszone procedury) wśród wszystkich podmiotów, których to dotyczy.

Przede wszystkim ustawa ta dodaje kilka nowych definicji, które nie istniały w czasie tworzenia pierwszej europejskiej ustawy o ochronie danych osobowych. RODO wprowadza także nowe obowiązki dla Administratorów Danych Osobowych – m.in.: procedurę oceny skutków (DPIA), konieczność zgłaszania incydentów bezpieczeństwa czy prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.

Bycie zgodnym z Regulacją będzie wymagał, co najmniej zweryfikowania obecnych polityk i procesów zarządzania danymi osobowymi.